Trykkprøving “dobble tank“ med visuell kontroll

2,000kr

Det vanlige intervallet for trykktesting av flasker i Norge er hvert annet år. Unntaket er for nye flasker som skal testes for første gang 3 år etter produksjonsdatoen. Årsaken til dette unntaket er at det tar litt tid å produsere en flaske til den tas i bruk, slik at den praktisk talt vil være rundt ca. 2 år fra flasken er kjøpt ny til den først er testet. Prisen inkluderer visuell kontroll.

In Stock