Service ventil set

1,600kr

Ventiler komplett service , inkluderer arbeid, service kit og verkstedsmateriell.

It is  recommended to do service annually or every 100 dives.

Det anbefales å gjøre tjeneste årlig eller hver 100 dykk

Delivery 1/2 days at the shop.

 

In Stock